Splošni pogoji B2B

Splošni pogoji veljajo za vse partnerje in kupce, tako tiste vezane s pogodbo, kot tudi ostale na podlagi sporazumov, dobav in naročilnic, tako za izdelke kot za storitve. Odstopanja od splošnih pogojev morajo biti potrjena v pisni obliki in podpisane z naše strani.

Trudimo se po naših najboljših močeh, da informacije vsebovane v brošurah, katalogih, oglasih, cenikih ali ponudbenih dokumentih, risbah, ilustracijah, kot tudi tehničnih podatki, teže, dimenzije so točne, kljub temu pa ni mogoče zagotoviti točnost ali pravilnost podatkov, zato je nujno in potrebno preveriti podatke ob naročilu. Kasnejših reklamacij ne sprejemamo.

Podatki o partnerskih podjetjih v naši evidenci se uporabljajo izključno za poslovne namene in se obdelujejo le v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov(angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju uredba) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Če katera koli določba splošnih, poslovnih in prodajnih pogojev, postane neveljavna, iz kateregakoli razloga, ta neveljavnost ne vpliva na ostale določbe, ki ostanejo v celoti v veljavi do kupca, za naročnika ali partnerja.